NOVIS.se och dess undersidor, skapas
och underhålls med Paint Shop Pro 3,
Anteckningar och FotoCanvas Lite, för
användning i IE 6 eller högre och med
1024 x 768 pixlar eller mer.
Cookies eller poppuppfönster används ej!
Ansvarig utgivare är Jimmy Larsson.